نظریه سیاسی سید محمد باقر صدر
43 بازدید
ناشر: دانشگاه قم با همکاری کنگره شهید صدر
نقش: نویسنده
سال نشر: 1379
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
شماره چاپ : 1
زبان : فارسی
این کتاب پایان نامه کارشناسی ارشد نگارنده است که در آن گزارشی توصیفی تحلیلی از نظریات سیاسی محمدباقر صدر ارایه شده است. کتاب در یک فصل مقدماتی با عنوان مفاهیم اساسی و هفت فصل اصلی تنظیم شده است. در فصل نخست به مفهوم‌شناسی سه اصطلاح کلیدی خلافت، ولایت و امامت از نگاه صدر پرداخته شده و جایگاه این اصطلاحات در نظام سیاسی مورد نظر وی تبیین شده است. در فصل دوم به مفهوم دولت و حکومت از نگاه صدر پرداخته شده و فصل سوم به دولت اسلامی اختصاص یافته و ساختار حقوقی و سازمانی دولت اسلامی در اندیشه صدر تبیین شده است. فصل چهارم درباره قانون اساسی است و تلاش‌های صدر در تدوین قانون اساسی اسلامی و نیز ایفای نقش وی و اندیشه‌هایش در تدوین قانون اساسی جمهوری اسلامی تشریح و تحلیل شده است. فصل پنجم به مقوله جامعه مدنی و احزاب در اندیشه صدر اختصاص یافته و فصل ششم به مسئله اصلاح و انقلاب و فصل هفتم به ارزیابی صدر از تمدن غربی به ویژه ابعاد سیاسی آن می‌پردازد. این کتاب در سال ۱۳۷۹ توسط دانشگاه قم به انتشار رسید و در همان سال مورد تشویق کنگره دین‌پژوهان و کنگره شهید صدر قرار گرفت. نگارنده در حال انجام اصلاحات و تکمله‌هایی بر این کتاب است و در آینده نزدیک نسخه جدید آن منتشر خواهد شد.