دیدگاه های گوناگون در تفسیر و تحلیل وحی
44 بازدید
محل نشر: رواق اندیشه » آذر 1381 - شماره 12 (16 صفحه - از 9 تا 24)
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
پدیده وحی به مثابه مبنا و مستند نبوت در ادیان ابراهیمی از اهمیت ویژه‏ای برخوردار است. در این میان ماندگاری متن مقدس دین اسلام به پدیده وحی در این آیین آسمانی اهمیتی مضاعف بخشیده است. در این زمینه دیدگاه‏های متعددی برای شناخت ماهیت این رابطه الوهی ـ بشری در حوزه‏های مختلف فرهنگ و اندیشه اسلامی پدید آمده است. به علاوه برخی دیدگاه‏های دیگر در حوزه‏های معرفتی دیگر ادیان نیز در فهم و تحلیل وحی قرآنی مؤثر بوده‏اند؛ از این روی بررسی تطبیقی این دیدگاه‏ها در مسیر دستیابی به فهمی جامع و دقیق از این پدیده ضروری می‏نماید. آن چه پیش روی دارید، گزارشی کوتاه از نظریات تفسیر و تحلیل وحی است. وحی به معنای کانال ارتباطی انسان و حقیقت غایی به نحوی در همه ادیان و آیین‏های مذهبی، نمود دارد و اساسا پایه و زیر بنای هر گونه نگاه قدسی به جهان ماورایی به شمار می‏رود؛ از این روی می‏توان پدیده وحی به معنای مورد نظر را یکی از نخستین مقولات میان الهیات همه ادیان دانست. اوستا، اوپانیشاد و کتاب‏های بوداییان هر یک در خود مجموعه‏ای از گفت وگوهای بشر با پدیده‏های غیبی را دارند. مناجات سقراط با الهه معبد دلفی و نیایش راز آلود کاهنان با نمادهای حضور پدیده‏های غیبی در جهان مادی و آیین‏های اساطیری بومیان برای ایجاد ارتباط با حقایق غیرطبیعی جهان همگی به نوعی در یک نگاه گسترده با مقوله وحی ارتباط می‏یابند...